مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساماندهی بایگانی پزشکی بیمارستان (امحائ واسکن)طبق فایل پیوست (قیمت به صورت کلی اعلام گردد) 1399/09/06
داده آمایی جریان ثبتی مکان محور در حوزه استان لرستان برابر شرح خدمات پیوست 1399/09/05
لاغرسازی،اسکن پرونده هاوذخیره سازی اسنادومدارک ووروداطلاعات درنرم افزار.ایران کدمشابه.طبق مشخصات واط... 1399/09/05
استعلام بها جهت : خدمات دبیر خانه به شرح پیوست شامل اسکن a4-و a5 - ثبت نامه وارده وصادره 1399/09/01 1399/09/04
خرید نرم افزار حضوروغیاب-بایگانی-آرشیواسناد -انباروتدارکات منطبق برسیستم راهکاریکپارچه پرگار 1399/09/03
اجرای آرشیو الکترونیکی سیستم اتوماسیون اداری برید 1399/09/04
عنوان بندی اوراق سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های املاک در واحدهای ثبتی اداره کل ثبت اسناد و املاک... 1399/09/03
با توجه به فایل پیوست پس از راه اندازی و تحویل وتایید مسول مربوطه طبق قرارداد مبلغ به حساب اعلامی ش... 1399/09/03
استعلام بها جهت : شرایط اسکن و بارگذاری پرونده های پرسنلی اورژانس 1399/08/27 1399/09/03
خرید نرم افزار حضوروغیاب-بایگانی-آرشیواسناد -انباروتدارکات منطبق برسیستم راهکاریکپارچه پرگار 1399/09/01
صفحه 1 از 132