مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات قرائت کنتور ، توزیع صورت حساب مشترکین ،وصول مطالبات 1397/11/29 1397/11/29
اجرای عملیات قرائت کنتور ، توزیع صورت حساب مشترکین ،وصول مطالبات 1397/11/28 1397/11/28
استعلام بها جهت : قرائت، توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات 1397/11/27 1397/11/27
قرائت و سرویس و نگهداری کنتورهای بازار برق MK6E,ACTARIS 1397/11/11 1397/11/14
قرائت و سرویس و نگهداری یکساله کنتورهای بازار برق 1397/11/10 1397/11/13
استعلام بها جهت : خرید تجهیزات کامپیوتری جهت راه اندازی سیستم اعلان بار 1397/10/25 1397/10/30
قرائت و سرویس و نگهداری یکساله کنتورهای بازار برق 1397/10/25 1397/10/29
استعلام بها جهت : اجرای عملیات قرائت کنتور ، توزیع صورت حساب مشترکین ،وصول مطالبات در شهرها 1397/10/24 1397/10/27
عملیات قرائت ، توزیع قبوض و شناسایی انشعابات غیرمجاز در سطح روستاها 1397/10/16 1397/10/19
قرائت و سرویس و نگهداری کنتورهای بازار برق 1397/10/15 1397/10/19
صفحه 1 از 23