مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام رادیو میکرو تیک نت 1400/07/26 1400/07/28
استعلام اجرای عملیات بازدید ومانور پاکسازی 1400/07/25 1400/07/28
استعلام نشت یابی شبکه توزیع وانشعابات 1400/07/24 1400/07/28
استعلام جمع آوری، تصیفه و تامین آب 1400/07/20 1400/07/24
استعلام لوله فولادی 14 اینچ ساده 348 متر و مشبک 60 متر 1400/07/20 1400/07/25
استعلام نشت یابی شبکه توزیع وانشعابات 1400/07/20 1400/07/24
استعلام برونسپاری فعالیتهای بهره برداری ونگهداری شبکه جمع اوری خط انتقال و انشعابات فاضلاب 1400/07/14 1400/07/19
استعلام برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/12 1400/07/17
استعلام تهیه واجرای انشعابات به همراه لوله وخرید واجرای بخشی از شبکه فاضلاب 1400/07/10 1400/07/17
استعلام نشت یابی شبکه توزیع وانشعابات در شهرها 1400/07/10 1400/07/17
استعلام انجام خدمات مربوط به وصول مطالبات معوقه اب بها 1400/07/06 1400/07/10
استعلام نشت یابی شبکه توزیع وانشعابات 1400/07/04 1400/07/08
استعلام برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/03 1400/07/07
استعلام عملیات تخلیه ونصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه پمپاژ 1400/07/03 1400/07/07
استعلام برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ونگهداری شبکه جمع اوری خط انتقال فاضلاب 1400/06/31 1400/07/06
استعلام برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/06/30 1400/07/03
استعلام انجام ازمایشات ومعاینات ادواری پرسنل 1400/06/30 1400/07/03
استعلام برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ونگهداری شبکه جمع اوری ، خط انتقال فاضلاب 1400/06/28 1400/06/31
استعلام خرید 5 دستگاه پمپ شناور به همراه 6 دستگاه الکتروموتور شناور 1400/06/28 1400/06/31
استعلام عملیات تخلیه و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه پمپاژ تجهیز چاهها 1400/06/27 1400/06/30
صفحه 1 از 13