مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد17500 اصله نهال جنگلی 3 ساله 1398/11/21 1398/11/23
انجام مطالعاتزمین لغزش (3876 هکتار پهنه بندی و 236 هکتار رفتار سنجی و تثبیت زمین لغزش) 1398/10/16 1398/10/18
ساماندهی و کنترل چرای دام در سطح 15000 هکتار و رقومی سازی نقشه های بخش مرتع در سطح 30000 هکتار 1398/10/10 1398/10/11
انجام عملیات دیوار کشی نهالستان 1398/10/10 1398/10/11
استعلام بها جهت : تهیه و تولید و چاپ بسته های آموزشی، تهیه تجهیزات کمک آموزشی و برگزاری کارگاههای آم... 1398/09/27 1398/09/28
انجام عملیات پیش آگاهی و کنترل آفات و بیماری 1398/09/10 1398/09/11
انجام عملیات پیش آگاهی و کنترل آفات و بیماری 1398/09/05 1398/09/06
خرید 130000 بوته (نشاء) گونه های مرتعی 1398/09/04 1398/09/05
خرید 3800 کیلو گرم بذر باریجه، 2800 کیلو گرم بذر اسپرس و 1000 کیلو گرم بذر سکاله 1398/09/04 1398/09/05
استعلام بها جهت : انجام مشاوره و نظارت پروزه های مکانیکی آبخیزداری در شهرستانهای بروجن، کیار، فارسان... 1398/08/01 1398/08/02
صفحه 1 از 20