کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7726193 استعلام قیمت توزیع دانه شمار خودرو سوار مسیر 2 استان فارس 1402/12/08 1402/12/12
7725965 استعلام قیمت خرامه سجل آباد توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/12/08 1402/12/12
7725761 استعلام قیمت خط مبادله آی سی تی خنج استان فارس 1402/12/08 1402/12/12
7725693 استعلام قیمت خط مبادله پستی شیراز مصیری استان فارس 1402/12/08 1402/12/12
7684487 استعلام قیمت خنج خط مبادله پستی آی سی تی استان فارس 1402/11/30 1402/12/02
7684476 استعلام قیمت توزیع دانه شمار موتور سوار استان فارس 1402/11/30 1402/12/02
7684464 استعلام قیمت آباده صغاد توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/11/30 1402/12/03
7684459 استعلام قیمت توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/11/30 1402/12/03
7684454 استعلام قیمت کازرون توزیع امانت خودرو سوار مسیر دو استان فارس 1402/11/30 1402/12/03
7678017 استعلام قیمت مشاور جوش ،ساخت و نصب اسکلت پروژه استان فارس 1402/11/28 1402/12/02
7673179 استعلام قیمت توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/11/27 1402/11/30
7673178 استعلام قیمت توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/11/27 1402/11/30
7673177 استعلام قیمت کازرون توزیع موتور سوار دانه شمار استان فارس 1402/11/27 1402/11/30
7673175 استعلام قیمت کازرون توزیع امانت خودرو سوار مسیر یک استان فارس 1402/11/27 1402/11/30
7673173 استعلام قیمت کازرون توزیع امانت خودرو سوار مسیر دو استان فارس 1402/11/27 1402/11/30
7672688 استعلام قیمت خرامه سجل اباد توزیع دانه شمار موتور سوار استان فارس 1402/11/26 1402/11/29
7672647 استعلام قیمت خنج خط مبادله پستی آی سی تی استان فارس 1402/11/26 1402/11/29
7668442 استعلام قیمت توزیع امانت خودرو سوار استان فارس 1402/11/25 1402/11/28
7631555 استعلام قیمت توزیع موتور سوار دانه شمار استان فارس 1402/11/15 1402/11/18
7631533 استعلام قیمت آباده سورمق توزیع موتورسوار دانه شمار استان فارس 1402/11/15 1402/11/18
صفحه 1 از 127