کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7861832 استعلام قیمت خدمات نقشه برداری استان کردستان 1403/01/30 1403/02/03
7858846 استعلام قیمت نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و فضای سبز و مبلمان پارکی و المان استان کردستان 1403/01/29 1403/02/02
7841403 استعلام قیمت استفاده ماهیانه یک نفر از سالن و امکانات و وسایل ورزشی دوازده جلسه در ماه استان کردستان 1403/01/28 1403/02/01
7840637 استعلام قیمت تهیه سنگ پیرتاج با بارگیری و حمل و تخلیه در محل پروژه های مورد نظر شهرداری منطقه سه تا سقف معاملات متوسط 1403 استان کردستان 1403/01/27 1403/01/30
7834022 استعلام قیمت تامین مینی بیل مکانیکی لاستیکی مدل بالا با اپراتور استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7833890 استعلام قیمت تامین (اجاره) 2 دستگاه کمپرسی بنز خاور با راننده حداقل 8 ساعت کار (هر یک دستگاه) در روز تا سقف معاملات متوسط سال 1403 طبق برگه ی استعلام پیوستی استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7833847 استعلام قیمت تامین یک دستگاه کمپرسی تک ده تن با راننده حداقل 8 ساعت کار در روز تا سقف معاملات متوسط استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7833842 استعلام قیمت تامین یک دستگاه لودر 120 با اپراتور حداقل 8 ساعت کار در روز تا سقف معاملات متوسط 1403 طبق برگه ی استعلام پیوستی استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7832760 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه غلطک آهنی CA25 با اپراتور ( راننده ) استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7832633 استعلام قیمت تامین (اجاره) یک دستگاه آبپاش با راننده جهت پروژه های عمرانی سطح منطقه سه تا سقف معاملات متوسط 1403 استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7832083 استعلام قیمت تامین (اجاره) یکدستگاه گریدر با راننده تا سقف معاملات متوسط 1403 استان کردستان 1403/01/26 1403/01/29
7826805 استعلام قیمت استفاده ماهیانه یک نفر از سالن و امکانات و وسایل ورزشی دوازده جلسه در ماه استان کردستان 1403/01/21 1403/01/27
7808630 استعلام قیمت نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و فضای سبز و مبلمان پارکی و المان استان کردستان 1403/01/17 1403/01/20
7806337 استعلام قیمت تخریب ، زیر سازی و پخش آسفالت استان کردستان 1403/01/15 1403/01/19
7805665 استعلام قیمت تهیه سنگ پیرتاج با بارگیری و حمل و تخلیه در محل پروژه های مورد نظر شهرداری منطقه سه تا سقف معاملات متوسط 1403 استان کردستان 1403/01/15 1403/01/19
7805597 استعلام قیمت تهیه و بارگیری و حمل ماسه شسته 0-6 میلیمتر با تمییز مصالح 75 (SE=75) و تخلیه در محل مورد نظر منطقه ی سه ت سقف معاملات متوسط 1403 استان کردستان 1403/01/15 1403/01/19
7802984 استعلام قیمت خرید غذا استان کردستان 1403/01/14 1403/01/18
7800666 استعلام قیمت تامین (اجاره) یکدستگاه گریدر با راننده تا سقف معاملات استان کردستان 1403/01/11 1403/01/16
7800633 استعلام قیمت اجاره یک دستگاه غلطک آهنی CA25 با اپراتور ( راننده ) استان کردستان 1403/01/11 1403/01/16
7800623 استعلام قیمت تامین (اجاره) یک دستگاه آبپاش با راننده جهت پروژه های عمرانی سطح منطقه سه استان کردستان 1403/01/11 1403/01/16
صفحه 1 از 73