مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : کنتور الکترومغناطیس 10 اینچ 1398/04/15 1398/04/15
20تن نمک طعام سیستم الکترولیز با درصد خلوص 99درصد 1398/04/13 1398/04/15
استعلام بها جهت : تعداد8دستگاه الکتروپمپ در مدلهای مختلف 1398/04/11 1398/04/12
یکدستگاه یوپی اس SDC3000X-RT 1398/04/09 1398/04/10
20تن نمک طعام سیستم الکترولیزبادرصدخلوص 99درصد 1398/04/09 1398/04/11
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65درصد 1398/04/09 1398/04/11
استعلام بها جهت : یکدستگاه کنتور الکترومغناطیسی باارسال اطلاعات باطری دار4اینچ بر اساس فرم استعلام ب... 1398/04/09 1398/04/10
تهیه مصالح و کف شکنی چاه آب شرب روستا 1398/04/05 1398/04/11
استعلام بها جهت : تعداد2دستگاه دوزینگ پمپ 80لیتر2بار،تعداد2دستگاه دوزینگ پمپ 10لیتر15بار،تعداد12دستگ... 1398/04/05 1398/04/05
استعلام بها جهت : تعداد2دستگاه کلریناتور10لیتر15بار،تعداد2دستگاه کلریناتور24لیتر15بار،تعداد2دستگاه ک... 1398/04/05 1398/04/05
صفحه 2 از 43