مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب مجتمع روستائی 1398/03/12 1398/03/20
استعلام بها جهت : اجرای خط انتقال آب و حصار کشی مخزن روستا 1398/03/12 1398/03/20
مقدار19500کیلوگرم میلگرد16A3مقدار12700کیلوگرم میلگرد18A3و مقدار12700کیلوگرم میلگرد14A3 1398/03/12 1398/03/12
استعلام بها جهت : تعداد250سری لوازم انشعاب 1/2کامل 1398/03/11 1398/03/12
تعداد1000دستگاه کنتور1/2نیمه خشک 1398/03/11 1398/03/12
استعلام بها جهت : پیپت و لوله آزمایش و...(یک صفحه ) 1398/03/08 1398/03/11
استعلام بها جهت : سوش میکروبی (یک صفحه )براساس فرم استعلام بهاء و مشخصات فنی پیوست 1398/03/08 1398/03/11
انکوباتور آزمایشگاهی مدل MCO-18AIC نام تجارتی SANYO 1398/03/08 1398/03/11
ترانسفورماتور و متعلقات 1398/03/08 1398/03/11
تهیه مصالح و اجرای حصارکشی و محوطه سازی اطراف تاسیسات آبرسانی به طول حدود 50 متر در روستاها 1398/03/08 1398/03/20
صفحه 6 از 44