مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام طرح ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی،شنوایی،آسیب نخاعی وسالمندان 1400/07/28 1400/08/03
استعلام اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد 1400/07/26 1400/07/28
استعلام بررسی شیوع و علتهای منجر به کم توانی 1400/07/26 1400/08/01
استعلام خرید پوشینه بزرگسال سایز متوسط و بزرگ 1400/07/25 1400/07/28
استعلام اجرای طرح مانا 1400/07/21 1400/07/24
استعلام اجرای طرح پیشگیری خودکشی سری دوم 1400/07/21 1400/07/24
استعلام آموزش خانواده TOT 1400/07/21 1400/07/24
استعلام اجرای طرح مهارتهای زندگی 1400/07/21 1400/07/24
استعلام اجرای آموزش پیش از ازدواج 1400/07/21 1400/07/24
استعلام اجرای کارگاه آموزش تخصصی مشاوران 1400/07/19 1400/07/20
استعلام اجرای آگاه سازی فرهنگ مشاوره 1400/07/18 1400/07/20
استعلام اجرای طرح بررسی شیوع و علتهای منجر به کم توانی (معلولیتها ) 1400/07/17 1400/07/20
استعلام اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم 1400/07/14 1400/07/18
استعلام انجام آزمایشات تخصصی ژنتیک 1400/07/14 1400/07/19
استعلام خرید لوازم و تجهیزات شنوایی سنجی 1400/07/14 1400/07/19
استعلام اجرای طرح پیشگیری خودکشی 1400/07/14 1400/07/18
استعلام اجرای طرح مادر و کودک 1400/07/14 1400/07/18
استعلام اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم سری دوم 1400/07/10 1400/07/12
استعلام خرید لوازم پوشینه 1400/07/07 1400/07/12
استعلام خرید سمعک و باطری سمعک 1400/07/07 1400/07/12
صفحه 1 از 27