مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی 1400/07/21
استعلام تکمیل سکوی تماشاچیان و روشنایی زمین چمن مصنوعی 1400/07/21
استعلام تکمیل سکوی تماشاچیان و روشنایی زمین چمن مصنوعی 1400/07/18
استعلام انجام خدمات مشاورمجموعه ورزشی شهرک 1400/07/06
استعلام تکمیل زمین چمن روستای 1400/07/06
استعلام تعمیرات تاسیسات اماکن ورزشی 1400/04/26
استعلام ساخت سایبان ساندویچ پنل ورزشگاه 1400/04/24
استعلام تعمیرات استخر 1400/04/24
استعلام تعمیرات استخر 1400/04/19
استعلام تعمیرات تاسیسات اماکن ورزشی 1400/04/17
استعلام عملیات اجرای طرح روشنایی مجموعه ورزشی 1400/04/16
استعلام عملیات اجرای طرح روشنایی مجموعه ورزشی 1400/04/15
استعلام ساخت سایبان ساندویچ پنل ورزشگاه 1400/04/14
استعلام دیگ بخار استخر 1400/04/14
استعلام جاروی استخر و لوازم احیا 1400/04/09
استعلام عملیات تعمیرات استخر 1400/04/09
استعلام جاروی دستی استخر با الکتروپمپ استخری 1400/04/07
استعلام دیگ بخار افقی با ظرفیت 150 kg/h و 10 bar فشار ، بهمراه نصب و راه اندازی 1400/04/07
استعلام سرور مرکزی با تجهیزات شبکه AS10 و 2- نرم افزار کنترل میدان AS10 1400/03/26
استعلام تهیه و نصب و تجهیز سیستم نظارت تصویری 1400/03/10
صفحه 1 از 13