مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریدکاتتر ورید مرکزی بااولویت تولید داخل -ایران کدمشابه است -رعایت قوانین IMED الزامیست 1399/04/17
خرید30عددآنژوکت سفیدمدنظراست-بااولویت تولید داخل -ایران کدمشابه است -رعایت قوانین IMED الزامیست 1399/04/17
خریدیکعددCV LINE اطفال مدنظراست -ایران کدثبت شده مشابه است -رعایت قوانین IMEDالزامیست -اولویت با کال... 1399/04/17
خرید30عددایروی3/0بااولویت ایرانی-ایران کدمشابه است -رعایت قوانین IMEDالزامیست- 1399/04/17
خریدلوله راه هوایی بینی از هرسایز5 عددبااولویت تولید داخل -ایران کدمشابه است -رعایت قوانین IMED الزا... 1399/04/21
خریدلوازم آزمایشگاهی طبق لیست پیوست-رعایت قوانینIMEDالزامیست-لطفا اقلام هرردیف قیمت گذاری شده وبارگذ... 1399/04/17
خرید10ست دستبندECGمدنظراست-ایران کدمشابه است -رعایت قوانینIMED الزامیست -با اولویت تولید داخل و به ش... 1399/04/17
خریدنخ سرکلاژ(شیرودکار)ونخ کرومیک1کبدی ازهرکدام 36عددمدنظراست-ایران کدمشابه است -رعایت قوانینIMED ال... 1399/04/17
خریدسوزن اپیدورال سایز17و19 هرکدام 5عددمدنظر است-ایران کدمشابه است -رعایت قوانینIMEDالزامیست -اولویت... 1399/04/17
خریددستکش جراحی استریل بدون پودرایرانی -ایران کدمشابه است-هزینه ارسال تا انباربیمارستان بافروشنده اس... 1399/04/17
صفحه 2 از 87