مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
نما کاری ساختمان شماره2آتش نشانی 1398/12/03 1398/12/05
استعلام بها جهت : تهیه طرح دوستدار کودک وپارک بانوان طبق شرایط پیوست 1398/12/01 1398/12/06
مشاور جهت شناسایی نقاط مساله دار،اولویت بندی وساماندهی حمل ونقل 1398/12/01 1398/12/06
استعلام بها جهت : اجرای فنداسیون واسکلت بتنی ساختمان نگهبانی واداری موتوری جدید 1398/11/28 1398/12/03
استعلام بها جهت : خرید دوربین های ترافیکی پلاک خوان طبق مشخصات فنی پیوست 1398/11/28 1398/12/01
نوبت دوم اجرای ادامه عملیات مناسب سازی وبهسازی پارکهای محله ای 1398/11/28 1398/12/03
اجرای عملیات نماکاری ساختمان آتش نشانی 1398/11/27 1398/11/30
اجرای ادامه عملیات مناسب سازی وبهسازی پارکهای محله ای72تن 1398/11/19 1398/11/24
اجرای نوروزگاه 1398/11/19 1398/11/24
خرید دوربین های ترافیکی ونظارتی وتجهیزات مورد نیاز 1398/11/19 1398/11/24
صفحه 1 از 28