مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تعداد 24عدد پروژکتور 150 وات 1400/06/21 1400/06/23
استعلام ارائه خدمات آموزش مهارتی 1400/02/25 1400/02/28
استعلام ارائه خدمات آموزش مهارتی 1400/02/25 1400/02/28
استعلام ارائه خدمات آموزش مهارتی 1400/02/25 1400/02/27
استعلام ارائه خدمات آموزش مهارتی 1400/02/25 1400/02/27
استعلام ارائه خدمات آموزش های مهارتی 1400/02/25 1400/02/27
استعلام ارائه خدمات آموزش های مهارتی 1400/02/25 1400/02/27
استعلام سایر فعالیت‌های تخصصی ساختمان 1400/02/15 1400/02/19
استعلام انجام عملیات زیر نظر مهندس ناظر سازمان نوسازی 1400/02/15 1400/02/19
استعلام میز و نیمکت دو نفره دانش آموزی 1400/02/13 1400/02/16
استعلام کولر آبی پشت بامی 1400/02/05 1400/02/07
استعلام سرویس در اختیار 1400/01/28 1400/01/31
استعلام تعمیرات بر اساس تایید و نظارت مهندس ناظر 1400/01/22 1400/01/25
استعلام تعمیرات بر اساس تایید و نظارت مهندس ناظر سازمان نوسازی 1400/01/22 1400/01/25
استعلام کاغذ سفید cell print هشتاد گرم 1400/01/16 1400/01/18
استعلام انجام عملیات و تعمیرات با نظارت مهندس ناظر نوسازی صورت پذیرد 1399/12/19 1399/12/24
استعلام انجام عملیات بازسازی با تایید مهندس ناظر نوسازی 1399/12/18 1399/12/23
استعلام خرید خدمات آموزشی با محوریت تامین کادر آموزشی هنرستان های فنی حرفه ای و کارودانش منطقه به میزان 7 نفر معادل 123 نفرساعت در هفته به مدت 8 ماه 1399/12/12 1399/12/16
استعلام 10 برگ توری فنس - 2شاخه پروفیل40*40 1399/12/11 1399/12/13
استعلام 3 حلقه سیم نمره 2.5 - 4 حلقه سیم نمره 1.5 - 40 عدد قوطی کلید - 15 عدد چسب برق - 2 عدد جعبه فیوز 4 تایی - 6 حلقه خرطومی 13 - 4 حلقه خرطومی 11 1399/12/04 1399/12/06
صفحه 1 از 17