مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل پست با وانت نیسان بصورت تمام وقت اداری 1398/11/20 1398/11/27
استعلام بها جهت : حمل پست 1398/09/21 1398/09/26
استعلام بها جهت : موضوع قرارداد توزیع مرسولات پستی امانت وبسته و... 1398/08/18 1398/08/22
استعلام بها جهت : موضوع قرارداد توزیع مرسولات پستی امانت وبسته و..... 1398/08/04 1398/08/11
استعلام بها جهت : حمل پست سنندج به دیواندره و سقز بلعکس با کامیونت ایسوز8تن یا هیوندا بصورت تمام وق... 1398/08/04 1398/08/11
استعلام بها جهت : حمل پست با کامیونت ایسوز8تن یا هیوندا بصورت تمام وقت اداری در صورت نیاز خارج از وق... 1398/07/09 1398/07/14
حمل پست 1398/07/07 1398/07/09
استعلام بها جهت : تعمیرونگهداری چیلرجذبی 50تن طبق مدارک پیوستی 1398/05/02 1398/05/02
تعمیرونگهداری چیلرجذبی 50تن 1398/04/27 1398/04/29
استعلام بها جهت : تعمیرونگهداری تاسیسات چیلرجذبی 50تنی و زیر مجموعه این دستگاه از صفر تاصدو مکانیکی... 1398/04/20 1398/04/24
صفحه 1 از 18