مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
باز مهندسی و سازماندهی طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور بر روی بستر سیجاد 1398/12/26 1398/12/26
استعلام بها جهت : ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اداری موضوع بند "گ"قسمت 5 ماده 2 آین نامه خرید خدما... 1398/12/26 1398/12/26
باز مهندسی و سازماندهی بانک های اطلاعاتی 6 طرح آماری 1398/12/26 1398/12/26
استعلام بها جهت : خدمات مهندسی، نظارت و مشاوره نقشه برداری و زیرساخت اطلاعات مکانی مدرن سازی نظام آم... 1398/12/26 1398/12/26
استعلام بها جهت : مشارکت در اجرای عملیات فرابری داده ها ی 2 طرح کارگاهی کشاورزی سال 1399 1398/12/26 1398/12/26
همکاری در اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار،تهیه و تحلیل جداول استخراجی نتایج فصلی و سالانه طرح و محاسب... 1398/12/25 1398/12/25
تهیه حساب های ملی فصلی اقتصاد ایران 1398/12/25 1398/12/25
تدوین طرح موضوعی اجرای آمارگیری و محاسبه شاخص قیمت و مسکن 1398/12/25 1398/12/25
استعلام بها جهت : تهیه جداول عرضه و مصرف سال 1395 1398/12/25 1398/12/25
استعلام بها جهت : طراحی و پشتیبانی نرم افزار شاخص قیمت مصرف کننده 1398/12/25 1398/12/25
صفحه 3 از 50