مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
1- کابل افشان 4*10 بمقدار 80متروسیم افشان 1*1/5 بمقدار 100 متر 2-کلیدتبدیل روکار و 65ip پارس شعاع ه... 1399/04/26
1-خرید کانکس پیش ساخته به ابعاد 6*3 بادرب پنجره وبدنه ورق ودیواره داخلی یونولیتی فشرده بارویه پی وسی... 1399/04/26
1-تهیه مصالح مورد نیاز شامل قوطی 20*20 بتعداد12شاخه و80*40 بتعداد12شاخه و 40*20 بتعداد40شاخه 1399/03/13
1- خرید تجهیزات روشنایی محوطه سیلوی فلزی فیروزه پژکتور از نوع smd ولوازم جانبی برابر مدارک پیوستی 1399/03/12
1- ساخت ونصب کانال رابط فنهای هوادهی با ورق 2 میلیمتر با ورق گالوانیزه به تعداد 20عدد به ابعاد دریچه... 1399/03/13
1-تهیه مصالح مورد نیاز شامل قوطی 20*20 بتعداد12شاخه و80*40 بتعداد12شاخه و 40*20 بتعداد40شاخه 1399/03/10
خرید پژرکتور جهت نصب در محوطه سایت وزیر سوله تخلیه کامیون وتهیه لوازم جانبی برابر مدارک پیوستی. 1399/03/10
ساخت کانال رابط فنهای هوادهی باورق گالوانیزه 2 میلیمتر بتعداد20عددبه ابعاد دریچه برابر مدارک پیوستی. 1399/03/10
1- تهیه مصالح موردنیاز جهت اعلام حریق ساختمان برجکاربهمراه لوازم جانبی (کابل .تابلووغیره............... 1399/03/06
1-خرید تجهیزات روشنایی محوطه سیلوی فلزی فیروزه پرژکتورازنوع اس ام دی ولوازم جانبی برابر مدارک پیوست... 1399/03/07
صفحه 1 از 6