کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707021 استعلام قیمت تامین GAGE استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707010 استعلام قیمت pipe استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7707001 استعلام قیمت CARBON BRUSH استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706302 استعلام قیمت تامین SEGMENT SEALING ELS 1 استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706056 استعلام قیمت کاک ولو استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706053 استعلام قیمت CPU COOLER استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7706042 استعلام قیمت تامین ABB ELECTRIC MOTOR استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705768 استعلام قیمت پیچ و مهره و واشر مورد نیاز در دایورتر دمپر نیروگاه استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705726 استعلام قیمت مانیتور MSI استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7699602 استعلام قیمت SWITCH CONTROL STATION استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7699400 استعلام قیمت PIPE استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7698463 استعلام قیمت تامین CO2SYS استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7698453 استعلام قیمت SOLENOID VALVE استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7698400 استعلام قیمت هیتر بزرگ آزمایشگاهی استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7698398 استعلام قیمت PRESSURE GAUGE استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7693862 استعلام قیمت PNEUMATIC ACTUATORS استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7693831 استعلام قیمت REDUCER 8*5 INCH SCH AT LEAST SCH40 ECC استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7692400 استعلام قیمت EMERGENCY- STOP MUSHROOM PUSH BUTTON استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7692396 استعلام قیمت motor fan skid gas استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7692217 استعلام قیمت GASKET FOR COUPLING استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 473