مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ساخت بایگانی ریلی 1400/03/23
استعلام ایجاد ساختمان گیت ورودی 1400/02/20 1400/02/25
استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت 1400/02/20 1400/02/25
استعلام ایجاد ساختمان گیت ورودی 1400/02/07 1400/02/11
استعلام برق رسانی چاه آب 1399/12/24 1399/12/27
استعلام تهیه ابزار 1399/12/13 1399/12/17
استعلام تکمیل ساختمان صنایع دستی عنبر آبادارجحیت با شرکت کننده بومی 1399/11/16 1399/11/20
استعلام حصار کشی ساختمان صنایع دستی عنبر آباد 1399/11/05 1399/11/08
استعلام تکمیل ساختمان صنایع دستی عنبر آباد ***ارجحیت شرکت کننده بومی*** 1399/10/30 1399/11/04
استعلام مرمت بافت تاریخی کرمان 1399/10/03 1399/10/07
استعلام مرمت باغ شاهزاده ماهان دارا بودن گرید مرمت الزامیست 1399/09/29 1399/10/03
استعلام ساماندهی معرفی جاذبه ارتقاء و تکمیل زیر ساخت های مجموعه گردشگری 1399/01/24 1399/01/25
استعلام تکمیل زیر ساخت های گردشگری 1399/01/24 1399/01/25
استعلام ساماندهی معرفی جاذبه ارتقاء کیفیت و تکمیل زیر ساخت های مجموعه گردشگری 1399/01/18 1399/01/19
استعلام ایجاد زیر ساخت گردشگری مورد نیاز مجتمع بین راهی راور 1399/01/10 1399/01/11
استعلام آموزش و ترویج صنایع دستی استان 1398/12/28 1399/01/06
استعلام تکمیل زیر ساخت گردشگری 1398/12/28 1399/01/06
استعلام ایجاد زیر ساخت مورد نیاز جاذبه گردشگری مجتمع بین راهی 1398/12/22 1398/12/24
استعلام فلش مموری فشرده 66X 1398/11/30 1398/12/01
استعلام بها جهت : خرید صابون پالیزین -سورفکتانت طبق شرح پیوستی 1398/04/31 1398/04/31
صفحه 1 از 12