مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تبلت با مشخصات و شرایط پیوست .ایرانکد مشابه است.با گارانتی .ارائه ضمانت نامه الزامی است .هزینه حمل ب... 1399/03/03
تعداد210.000عدد پاکت کارت هدیه طبق الگوی برند بوک بانک ملی.طبق عکسهای پیوست.ایران کد مشابه است.کاغذ... 1399/03/03
صندلی608 جک دار جوان با پارچه تنفسی ونشان استانداردطبق شرایط پیوست.کالاپس ازتاییدکارشناس تهیه شده و... 1399/02/28
تبلت با مشخصات و شرایط پیوست .ایرانکد مشابه است.با گارانتی .ارائه ضمانت نامه الزامی است .هزینه حمل ب... 1399/02/29
کپسول گاز R22 به تعداد 6 عدد و ترموستات آنتی فریز چیلر آب خنک کن 1 عدد.ایرانکد مشابه است.کالا پس از... 1399/02/29
تهیه لوازم طرح اتوماسیون و اجرای کابل کشی سیستم نظارت تصویری 7 ایستگاه کاری شعبه توحید شهرسبزوار-ارا... 1399/02/30
صندلی608 جک دار جوان با پارچه تنفسی ونشان استانداردطبق شرایط پیوست.کالاپس ازتاییدکارشناس تهیه شده و... 1399/02/24
یک دستگاه nvr شعبه کاشفی سبزوار طبق مشخصات فنی پیوست.کالا پس از تایید کارشناس تهیه می گردد.ایرانکد... 1399/02/24
تجهیزات باشگاه قوچان طبق لیست و شرایط پیوست.بعد از تاییدشرکت در سامانه، قرارداد تنظیم می گردد.کلیه ه... 1399/02/27
اقلام باشگاه بلوار معلم مشهد مطابق مشخصات و شرایط پیوست .ایرانکد مشابه است.کلیه هزینه ای نصب و حمل و... 1399/02/27
صفحه 6 از 59