مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ساخت منبع بتنی ذخیره آب آشامیدنی 1400/05/04
استعلام افزایش قدرت برق بیمارستان از400به800کیلوولت 1400/05/04
استعلام ست سرم و میکروست سوپا 1400/04/28
استعلام آنژیوکت 1400/04/28
استعلام نگهداری فضای سبز 1400/04/17
استعلام اصلاح ورودی و تابلوسردرب 1400/04/09
استعلام انجام شستشو و لایروبی و گندزدایی دو مخزن آب به حجم 100مترمکعب 1400/04/10
استعلام انجام معاینه فنی موتورخانه و ارائه برچسب انرژی ساختمان 1400/04/09
استعلام مسقف کردن فضای ورودی داروخانه 1400/04/09
استعلام مسقف کردن پارکینگ درمانگاه 1400/04/09
استعلام رنگ آمیزی نرده ها و پایه چراغهای 1400/04/09
استعلام تعویض چراغهای سقفی درمانگاه 1400/04/09
استعلام اصلاح کفپوش سالن درمانگاه قدس 1400/04/10
استعلام اصلاح پیاده روها وجداول و آسفالت محوطه 1400/04/09
استعلام اصلاح اتاقک استقرار کولرهای درمانگاه 1400/04/09
استعلام رنگ آمیزی نرده و پایه چراغهای بیمارستان 1400/04/09
استعلام مسقف کردن پارکینگ 1400/04/09
استعلام تعویض چراغهای سقفی 1400/04/09
استعلام رنگ آمیزی منبع هوایی بیمارستان 1400/04/09
استعلام اصلاح مسیر آب باران بیمارستان 1400/04/08
صفحه 1 از 28