مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات مراقبت و نگهداری بوستان بین راهی در منطقه پلیس راه خاش-زاهدان به مساحت 5 هکتار طبق دستو... 1399/10/27 1399/11/01
عملیات پایش درختان بنه به منظور ردیابی آفات و بیماریهای درختان مذکور درسطح 300هکتار درمحدوده روستای... 1399/10/24 1399/10/25
احداث یک مورد پشته خاکی، اجرای عملیات خاکی به حجم 10000مترمکعب و100 مترمکعب عملیات سنگ وملات درحوضه... 1399/10/13 1399/10/16
اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری در سطح 75 هکتار در محدوده برسر شهرستان کنارک طبق دستورالعمل فن... 1399/10/13 1399/10/16
مرمت بندهای سنگ و ملاتی، اجرای عملیات سنگ و ملات به حجم 150 مترمکعب در حوضه گوربند شهرستان زاهدان طب... 1399/10/13 1399/10/16
اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در سطح 150 هکتار در محدوده مالچ پاشی شمال محمد شاهکرم،جهانگیر،بامری و ک... 1399/10/10 1399/10/14
عملیات ساماندهی و کنترل چرای در مراتع ممیزی شده در سطح 94957 هکتار در محدوده مراتع شهرستان خاش(مرتع... 1399/10/08 1399/10/11
عملیات نهالکاری،آبیاری ومراقبت درسطح 50هکتارشامل تجهیزکارگاه،کندن چاله و... محدوده دیواریک لنگ نیاتک... 1399/10/03 1399/10/07
عملیات مراقبت و آبیاری در سطح 30 هکتار به تعداد سه هزار چاله دارای نهال در محدوده بورسر شهرستان کنار... 1399/10/03 1399/10/07
اجرای عملیات مراقبت و نگهداری بوستان بین راهی در منطقه پلیس راه خاش-زاهدان به مساحت 5 هکتار طبق دستو... 1399/10/02 1399/10/06
صفحه 1 از 42