کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829700 استعلام قیمت خرید پمپ لجن کش استان گلستان 1403/01/25 1403/01/29
7815697 استعلام قیمت خرید خدمت امنیت سایبری استان گلستان 1403/01/19 1403/01/25
7810576 استعلام قیمت خرید پمپ لجن کش استان گلستان 1403/01/18 1403/01/21
7805716 استعلام قیمت تابلو برق استان گلستان 1403/01/15 1403/01/19
7805019 استعلام قیمت لوله فولادی تجاری با استحکام تسلیم بالا استان گلستان 1403/01/15 1403/01/19
7802414 استعلام قیمت خرید خدمت خدمات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منابع آب استان استان گلستان 1403/01/14 1403/01/18
7797579 استعلام قیمت خرید پمپ لجن کش استان گلستان 1403/01/08 1403/01/16
7795628 استعلام قیمت خرید خدمت خدمات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منابع آب استان استان گلستان 1403/01/07 1403/01/11
7794478 استعلام قیمت خرید اتصالات آب رسانی استان گلستان 1403/01/06 1403/01/09
7794417 استعلام قیمت خرید اتصالات آب رسانی استان گلستان 1403/01/06 1403/01/09
7793198 استعلام قیمت عملیات احداث اتاقک توری سیمی خط انتقال آب و نصب تجهیزات سرچاهی استان گلستان 1403/01/05 1403/01/09
7791881 استعلام قیمت عملیات تکمیلی احداث کانال انتقال آب استان گلستان 1402/12/28 1403/01/06
7791599 استعلام قیمت: عملیات باقیمانده نصب تجهیزات سرچاهی استان فارس 1402/12/28 رجوع به آگهی
7791222 استعلام قیمت عملیات نصب تجهیزات سرچاهی اتاقک توری سیمی چاه مخزن استان گلستان 1402/12/28 1403/01/07
7791095 استعلام قیمت استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه استان گلستان 1402/12/28 1403/01/08
7791094 استعلام قیمت عملیات باقیمانده نصب تجهیزات سرچاهی استان گلستان 1402/12/28 1403/01/07
7781653 استعلام قیمت خرید خدمت مشاور امنیت استان گلستان 1402/12/23 1402/12/28
7770263 استعلام قیمت عملیات تکمیلی احداث کانال انتقال آب استان گلستان 1402/12/20 1402/07/12
7765979 استعلام قیمت خرید لایسنس فایر وال استان گلستان 1402/12/19 1402/12/21
7761014 استعلام قیمت خرید اتصالات چاه استان گلستان 1402/12/17 1402/12/21
صفحه 1 از 98