مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای نقاشی وطراحی طبق فایل پیوست 1399/09/10
مرمت و رنگ آمیزی (بازدید اجباری . جهت بازدید 09379891861) (قیمت بعد از بازدید به صورت کلی در سامانه... 1399/09/11
درخواست ارائه پیشنهاد مبلغ اجرت رنگ آمیزی بخش اداری به مساحت تقریبی 2800 مترمربع طیق شرایط فایل پیوس... 1399/09/09
خرید رنگ سرد ترافیکی ، گلاسبید و تینر جهت اجرا در حوزه استحفاظی استان گلستان 1399/09/11
زیر سازی و بتونه کاری و رنگ آمیزی دیوار مطابق فایل پیوست. 1399/09/15
مرمت دیوار داخل پارکینگ شمالی و رنگ آمیزی 1399/09/12
تامین مصالح مورد نیاز جهت نقاشی ساختمان مطابق با شرح خدمات فایل پیوست 1399/09/10
رنگ ترافیکی سفید 20 کیلوگرم با سیلیس رنگ ترافیکی زرد 30کیلوگرم با سیلیس (هزینه حمل به عهده تامین کنن... 1399/09/11
عملیات رنگ آمیزی تک لبه، سطوح و دیوارها 1399/09/08 رجوع به آگهی
رنگ آمیزی ساختمان 1399/09/07 1399/09/10
صفحه 1 از 5