مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : انجام خدمات مشاوره ، آموزش و استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی 1397/12/01 1397/12/02
استعلام بها جهت : مطالعه بازار صنعت پوشاک روسیه 1397/12/01 1397/12/02
پروژه مطالعه بازار و روشهای موفقیت صنعت پوشاک 1397/12/01 1397/12/02
تهیه سیستم جامع گزارشات برنامه ریزی 1397/12/01 1397/12/12
تهیه جدول داده ستاند 1397/11/30 1397/12/04
فعالیت‌های اتحادیه‌های اصناف-فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان... 1397/11/30 1397/12/04
فعالیت‌های اتحادیه‌های اصناف 1397/11/30 1397/12/04
فعالیت‌های اتحادیه‌های اصناف 1397/11/30 1397/12/04
ایجاد کرسی تعاون وکارآفرینی در دانشگاه 1397/11/30 1397/12/03
انجام امور مشاوره 1397/11/30 1397/12/05
صفحه 1 از 3