مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
20 عدد شیراهرمی روشویی20 عدد شیراهرمی سرویس بهداشتی 30 عدد فلاش تانک 1397/11/30 1397/12/01
650 تن ماسه 6-3 مورد نیاز 1397/11/29 1397/11/30
خرید بلوکه سنگی گناباد سفید50*35 با قطر 7سانتی متر 1397/11/29 1397/12/04
لوازم مکانیکی سرویس بهداشتی 1397/11/29 1397/12/04
خرید ماسه ملاتی 1397/11/29 1397/12/03
سیمان تیپ2 1397/11/29 1397/11/30
گچ،سیمان،سفال،خاک سنگ و.. 1397/11/29 1397/12/01
: آجر پلاک زرد L طول 20+10 cm عرض 5/5 cm ضخامت 2/7 cm 1397/11/29 1397/12/01
درخواست تهیه، نصب و اجرای روشویی بطور کامل در سرویسهای بهداشتی سالن مسافری پایانه مرزی 1397/11/29 1397/12/04
چسب کاشی خمیری هنکل 1397/11/29 1397/11/30
صفحه 1 از 4