مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
نصب، اصلاح و تعویض تجهیزات فشار متوسط روستایی حوزه عمل مدیریت برق بهاباد 1399/09/10
تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات برقی پست برق 63 کیلوولت بندرعباس طبق شرح کار پیوستی جهت هماهنگی با شماره ت... 1399/09/12
پست برق کمپکت درمانگاه بیمارستان امام خمینی اراک طبق مشخصات فنی و نقشه های پیوست.شرایط قرارداد نیز پ... 1399/09/08
پست برق کمپکت درمانگاه بیمارستان امام خمینی اراک طبق مشخصات فنی و نقشه های پیوست.شرایط قرارداد نیز پ... 1399/09/06
خرید سی تی پست برق مارک مگ ایران (فشار متوسط 10/5 کلاس5%) تعداد 3 عدد 1399/09/08
تهیه و تأمین پیچ و مهره گالوانیزه خطوط 400 و 230 کیلوولت ارتباطی پست های حاجی آباد و بندرخمیر 1399/09/04 1399/09/18
عملیات فیدر بندی پست جدید حسن آباد از توابع شهرستان اقلید 1399/09/08
احداث پست هوایی و شبکه برق روشنایی تقاطع شول آباد 1399/09/11
سرویس پست های عمومی و اختصاصی سطح شهرستان 1399/09/04 1399/09/06
انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی پروژه های خط و پست در حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه ای زنجان طبق... 1399/09/08
صفحه 1 از 4