مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت مخزن گازوئیل استاندارد استوانه خوابیده از آهن به ضخامت 5 میل دارای ونت ،لوله تخلیه ، لوله دریچه... 1399/09/07 1399/09/09
اجرای لوله کشی سایت اداری و ساختمانهای جنبی طبق فایل پیوستی 1399/09/11
واگذاری حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس هاس صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1399/09/06 1399/09/15
بازسازی و بهسازی 6مورد ایستگاه تقلیل فشاردر سطح شهرستان الیگودرز 1399/09/05 1399/09/12
بازسازی و بهسازی 6مورد ایستگاه تقلیل فشار 1399/09/05 1399/09/12
عملیات اجرایی اصلاح خط تغذیه فجر گرمسار 1399/09/17
بازسازی و بهسازی 10مورد ایستگاه تقلیل فشاردر سطح شهرستان پلدختر 1399/09/12
بازسازی و بهسازی 6مورد ایستگاه تقلیل فشاردر سطح شهرستان ازنا و مومن آباد 1399/09/05 1399/09/12
مرمت دور آنولار پلیت و ریم مخازن ولکه گیری آسفالت محوطه و خیابانهای انبار نفت 1399/09/05 1399/09/12
بازسازی و بهسازی 10مورد ایستگاه تقلیل فشاردر سطح شهرستان الشتر 1399/09/12
صفحه 1 از 11