مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر اجرای تاسیسات آب و فاضلاب مناطق 1397/12/01 رجوع به آگهی
استعلام بها جهت : نقشه برداری ، مطالعه و نظارت سیستم های آبیاری نوین 1397/12/01 1397/12/05
نظارت بر اجرای عملیات پروژه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی 1397/12/01 1397/12/02
استعلام بها جهت : طراحی شبکه جمع آوری وسیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی معدن 1397/12/01 1397/12/06
استعلام بها جهت : تهیه نقشه های توپوگرافی و مقاطع عرضی و پروفیل رودخانه ها 1397/11/30 1397/12/11
استعلام جمع آوری اطلاعات توصیفی و مکانی قنوات و ثبت در سامانه تحت وب 1397/11/30 1397/12/05
انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سد 1397/11/30 1397/12/04
واگذاری انجام خدمات مطالعات فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه ) 1397/11/29 1397/12/02
خدمات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ویژه های آبرسانی شرکت در سطح شهرستان ها 1397/11/29 1397/12/02
کنترل و مدیریت رویشگاه کرفس 1397/11/29 1397/12/05
صفحه 1 از 3