مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها 1397/11/29 1397/11/29
انجام خرید خدمت " کاردرمانی " 1397/11/29 1397/11/29
برگزاری دوره آموزشی ارتقا دانش و توانمندی مددکاران اجتماعی مراکز دولتی و غیردولتی 1397/11/29 1397/11/30
بابت ارائه فعالیت خدمات آماده سازی شغلی جهت بهبودیافتگان 1397/11/29 1397/11/30
بابت اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان 1397/11/29 1397/11/30
فعالیت کاردرمانی 1397/11/29 1397/11/29
انجام آزمایش خون 1397/11/29 1397/11/29
واگذاری اجاره مکان واحد شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی 1397/11/29 1397/12/04
واگذاری استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4