مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : اجرای 10950متر لوله گذاری برای 22 موتور پمپ 1397/11/29 1397/12/01
استعلام بها جهت : عملیات اجرای نوسازی انشعابات شبکه توزیع آب 1397/11/29 1397/12/01
احداث کانال بتنی آبیاری عمومی روستا 1397/11/29 1397/12/02
عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها 1397/11/29 1397/11/30
باز سازی شبکه آب 1397/11/29 1397/12/03
استعلام بها جهت : کاداستر ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات اصلاحف رقومی سازی تدقیق و تبدیل اسناد اخذ شده 1397/11/29 1397/11/30
استعلام بها جهت : اجرای کارهای متفرقه شامل:عملیات خاکی،بتن ریزی ،آجرکاری وسنگکاری،کاشیکاری،اجرای تاس... 1397/11/29 1397/12/09
اتصال شبکه آبگرم مصرفی برج مراقبت به تاسیسات مرکزی 1397/11/29 1397/12/05
احداث کانال 1397/11/29 1397/12/04
استعلام بها جهت : احداث دیواررودخانه 1397/11/29 1397/12/09
صفحه 1 از 2