2145 ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش انتقال و توليد در يزد

تاریخ انتشار : 1396-02-18 | منبع : سایت خبری روابط عمومی توانیر | کد خبر : 2936 | دسته بندی : صنعت آب و برق
تصویر خبر

2145 ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش انتقال و توليد در يزد

هفدهمين نشست سرمايه گذاري استان يزد با حضور استاندار و برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان، در ساختمان استانداري يزد برگزار شد و مديران دستگاه هاي اجرايي عملكرد خود را ارائه كردند كه مورد نقد و بررسي قرار گرفت. سيدمحمد ميرمحمدي در اين جلسه با اشاره به اينكه توليد و اشتغال ارتباط مستقيم با يكديگر دارند، اظهار داشت: هر جا شغل باشد، توليد وجود دارد و هر جا توليد باشد، اشتغال نيز ايجاد خواهد شد بنابراين نگاه به اين دو بايد متوازن باشد. مهندس صباغزادگان، مجموع هزينه هاي انجام شده در شبكه هاي انتقال و تاسيسات توليد برق استان را در فاصله سال هاي 92 تا 95 كه توسط بخش هاي دولتي و خصوصي انجام شده را بالغ بر 2145 ميليارد تومان اعلام كرد و در ادامه به تشريح جزئيات سرمايه گذاري ها و روند رو به رشد توليد و مصرف برق استان پرداخت.

متن خبر : هفدهمين نشست سرمايه گذاري استان يزد با حضور استاندار و برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان، در ساختمان استانداري يزد برگزار شد و مديران دستگاه هاي اجرايي عملكرد خود را ارائه كردند كه مورد نقد و بررسي قرار گرفت. سيدمحمد ميرمحمدي در اين جلسه با اشاره به اينكه توليد و اشتغال ارتباط مستقيم با يكديگر دارند، اظهار داشت: هر جا شغل باشد، توليد وجود دارد و هر جا توليد باشد، اشتغال نيز ايجاد خواهد شد بنابراين نگاه به اين دو بايد متوازن باشد. استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حضور سرمايه گذاران در عرصه هاي مختلف اقتصادي بيان كرد: در حال حاضر در زمينه انرژي خورشيدي متقاضيان بسياري براي سرمايه گذاري در استان يزد وجود دارد و در استان نيز نياز به توليد انرژي از طريق نور خورشيد وجود دارد به همين دليل بايد به هر صورت ممكن، فضا براي سرمايه گذاري اين متقاضيان فراهم شود. علي نمازي نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان يزد نيز در اين جلسه با اشاره به تلاش استان يزد براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اظهار داشت: هم اكنون چند شركت سرمايه گذاري از كشور ايرلند نيز آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در زمينه توليد انرژي خورشيدي در استان يزد اعلام كرده اند كه هيئتي از سرمايه گذاران هفته آينده به يزد سفر خواهند كرد. در ادامه جلسه محمدحسن صباغزادگان مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد هزينه پروژه هاي بهره برداري شده خطوط و پست هاي انتقال در سال هاي 92 تا 95 كه توسط بخش هاي دولتي و خصوصي انجام شده را جمعاً 374 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: 57 درصد از سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي انجام شده است. وي هزينه هاي انجام شده براي پروژه هاي در حال احداث توسط شركت برق منطقه اي يزد را 71 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: هزينه هاي احداث نيروگاه از سال 92 تا 95 بالغ بر 170 ميليارد تومان بوده كه تماماً توسط بخش خصوصي در استان سرمايه گذاري شده است. مهندس صباغزادگان، مجموع هزينه هاي انجام شده در شبكه هاي انتقال و تاسيسات توليد برق استان را در فاصله سال هاي 92 تا 95 كه توسط بخش هاي دولتي و خصوصي انجام شده را بالغ بر 2145 ميليارد تومان اعلام كرد و در ادامه به تشريح جزئيات سرمايه گذاري ها و روند رو به رشد توليد و مصرف برق استان پرداخت.