اجرای شبکه فاضلاب منطقه 22 تهران آغاز شد

تاریخ انتشار : 1396-10-26 | منبع : خبرگزاری ایلنا | کد خبر : 3029 | دسته بندی : صنعت آب و برق
تصویر خبر

اجرای شبکه فاضلاب منطقه 22 تهران آغاز شد

مدیر امور نظارت بر اجرای شبکه فاضلاب منطقه 22 تهران گفت: با توجه به برگزاری مناقصه برای چهار قطعه از شبکه منطقه و انتخاب پیمانکاران، عملیات حفاری و لوله‌گذاری شبکه فاضلاب آغاز شده است.

متن خبر : احمد احمدنیان مدیر امور نظارت بر اجرای شبکه فاضلاب منطقه 22 تهران ادامه داد: براساس طراحی های انجام شده 253 کیلومتر شبکه فاضلاب، 1.8 کیلومتر خطوط انتقال و حدود 8.5 کیلومتر خطوط تخلیه لجن تصفیه خانه و دو واحد تصفیه خانه محلی توسط شرکت فاضلاب تهران در منطقه 22 اجرا خواهد شد. به گفته احمدنیان تاکنون تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار برای اجرای 50 کیلومتر شبکه فاضلاب با اقطار 250 تا 800 میلیمتر در شهرک گلستان منطقه 22 برگزار شده است. او با اشاره به تامین اعتبارات لازم، زمان برای اجرای کامل شبکه فاضلاب در منطقه 22 را سه سال پیش بینی کرد و گفت: فاضلاب جمع‌آوری‌شده این محدوده از طریق خطوط اصلی به تصفیه‌خانه های محلی فاضلاب همان منطقه و شمال غرب تهران انتقال خواهد یافت.