چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

تاریخ انتشار : 1397-08-06 | منبع : ایران اکونومیست | کد خبر : 4124 | دسته بندی : اخبار دولت
تصویر خبر

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا روی میز مزایده می‌روند

چهار انبار و سه سیلوی دولتی فردا (7 آبان) توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته می‌شود.

متن خبر : بر این اساس قرار است سیلوی ارومیه (سیلوی قائم بتن ارومیه) – منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال در این روز به صورت ۲۵% نقد و بقیه اقساط ۳ ساله واگذار شود. همچنین سیلوی مهاباد (منطقه ۸) نیز به ارزش کل پایه ۱۷۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ۱۵% نقد و بقیه اقساط ۶ ساله و سیلوی قدیم کرمانشاه (سیلوی قائم بتنی کرمانشاه - منطقه ۹) به ارزش کل پایه ۲۰۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۷۵۸ هزار ریال در این روز به مزایده گذاشته می‌شود. این گزارش می‌افزاید: چهار انبار دولتی هم توسط این سازمان به صورت ۲۵% نقد و بقیه اقساط ۳ ساله فردا به مزایده گذاشته می‌شود. بر این اساس انبار سلماس (انبار ساده سلماس) منطقه ۸ به ارزش پایه کل ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار ریال و مبلغ سپرده به رقم ۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۲۰ ریال و انبار بروجن (سیلوی اداری انبار بروجن) منطقه ۱۰ به ارزش پایه کل ۵۲ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال و مبلغ سپرده به رقم یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۹۴۰ هزار ریال در این روز واگذار می‌شوند. انبار سراوان (سیلوی قائم بتنی سراوان) منطقه ۱۱ به ارزش پایه کل ۳۷ میلیارد و ۷ میلیون ریال و مبلغ سپرده به رقم یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و انبار خاش (اداری - مسکونی یک واحد - انبار خاش) منطقه ۱۱ به ارزش پایه کل ۲۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و مبلغ سپرده به رقم ۷۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال نیز روی میز مزایده می‌روند.