تورم نقطه‌ای از ۵۰ درصد عبور کرد

تاریخ انتشار : 1398-03-08 | منبع : خبرگزاری تسنیم | کد خبر : 4288 | دسته بندی : اخبار دولت
تصویر خبر

تورم نقطه‌ای از ۵۰ درصد عبور کرد

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

متن خبر :

نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ٣٤,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤٧.٣ درصد برای دهک اول تا ٥٢.٤ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 23 درصد برای دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم است.

تورم نقطه ای دهکها به تفکیک خوراکیها و کالاهای غیر خوراکی در جدول زیر آمده است

شاخص قیمت مصرف کننده و تورم سالیانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکها در جدول زیر قابل مشاهده است.