وضعیت وخیم سد‌ها و منابع آبی کشور

تاریخ انتشار : 1400-07-20 | منبع : خبرگزاری صنایع کشور | کد خبر : 4467 | دسته بندی : صنعت آب و برق
تصویر خبر

وضعیت وخیم سد‌ها و منابع آبی کشور

ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمعکب و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر تنها ۳۹ درصد بوده و این آمارنشان دهنده حال وخیم سدها و منابع آبی کشور است.

متن خبر :

* کل ورودی و خروجی سدها در هفته جاری

به گزارش صنایع، کل ورودی سدها در هفته جاری ۰.۲۰ میلیارد مترمعکب بوده و این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۳۰ میلیارد مترمعکب بوده، خروجی سدها نیز در هفته جاری ۰.۵۹ میلیارد مترمعکب بوده و این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۳ میلیارد مترمعکب ثبت شده است.

 

*** کاهش ۴۷ درصدی کل ورودی مخازن سدها

سدهای مخازن کشور تا پایان ۲۶ شهریور ۲۹.۳۵ میلیارد مترمعکب ورودی آب داشتند که این عدد در سال گذشته ۵۵.۶۱ میلیارد مترمعکب بوده و بیانگر کاهش ۴۷ درصدی کل ورودی مخازن سدهای کشور است.

 

*** کاهش ۳۴ درصدی خروجی سدها

همچنین میزان خروجی مخازن سدها تا پایان ۲۶ شهریور ماه ۳۶.۸۳ میلیارد مترمعکب ثبت شده و این عدد در سال گذشته ۵۶.۱ درصد بوده و حاکی از کاهش ۳۴ درصدی خروجی سدها است.

در خصوص حجم آب موجود در مخازن باید گفت که در سال جاری ۱۹.۶۳ میلیارد مترمعکب در مخازن کل کشور آب وحود دارد و این عدد در سال گذشته ۲۷.۷۵ مترمعکب بوده و در مجموع ۲۹ درصد کاهش داشته است

 

*** وضعیت مخازن کدام سدها مناسب است؟

به گزارش صنایع، وضعیت سدهای مهم شرب و کشاورزی نیز تا پایان ۲۶ شهریور ماه بیانگر این است که در سدهای خراسان رضوی و شمالی سد کوچری گلپایگان، سدهای خوزستان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان، گیلان و مرکزی وضعیت مخازن سدها نامناسب است و در تنها در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری و سد زاینده رود در اصفهان و سد یامچی اردبیل شاهد افزایش مخازن سدها هستیم.