کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6633918 مناقصه خرید حمل و پخش قیر آسفالت معابر شهر استان تهران، استان مرکزی 1402/03/18 1402/03/24
6633854 مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح تکمیل احداث و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب روستاها استان همدان 1402/03/18 1402/03/24
6633853 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان استان همدان 1402/03/18 1402/03/27
6633849 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفت و روب ، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبزو پارکهای سطح شهر استان خراسان جنوبی 1402/03/18 1402/03/25
6633847 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات مورد نیاز مراکز و ساختمان های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان 1402/03/18 1402/03/20
6633843 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات تنظیف شهری به بخش خصوصی استان همدان 1402/03/18 1402/03/25
6633833 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت دستی استان همدان 1402/03/18 1402/03/20
6633832 مناقصه واگذاری اجرای عملیات دیوار گذاری و نرده گذاری استان فارس 1402/03/18 1402/03/25
6633825 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/22
6633820 مناقصه 10،000 مترمربع سنگ نمای تراورتن شکلاتی جهت منازل سازمانی استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633819 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه و بهبود زیر ساخت فاز 4 مانور خط دو مداره قلعه ریسی دیشموک از خروجی تونل کوه پاد تا پاراه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633810 مناقصه حفاری محل شمع پایه های پل پروژه ای در سطح شهر استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633802 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی پشتیبانی دانشگاه تهران -مرتبه دوم استان تهران 1402/03/18 1402/03/21
6633800 مناقصه مقدار تقریبی 700 تن آرماتور و 160تن آهن آلات در سایزهای مختلف استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633796 مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی استان فارس 1402/03/18 1402/03/24
6633794 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهینه سازی و نیرورسانی به متقاضیان (تک تیری) استان اصفهان 1402/03/18 1402/03/23
6633788 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی حمل و نقل دانشگاه تهران -مرتبه دوم استان تهران 1402/03/18 1402/03/21
6633784 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و پیاده روسازی قسمتی از بلوار و جدول گذاری راه استان همدان 1402/03/18 1402/03/27
6633779 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه اجرای طرح هادی روستا استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/23
6633778 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه اجرای عملیات پرس افقی سیستم روشنایی آزاد راه استان البرز 1402/03/18 1402/03/24
صفحه 10 از 94091