مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدمات و نظافت 1398/02/29 1398/03/01
لوله گذاری خط تغذیه گاز در فاز توسعه شهرک صنعتی 1398/02/29 1398/03/01
نظافت ترمینال ها و اماکن جنبی 1398/02/29 1398/02/31
واگذاری امور ایاب و ذهاب 1398/02/29 1398/03/01
واگذاری امور ایاب و ذهاب واحدهای تابعه دانشگاه بیمارستان 1398/02/29 1398/03/01
تهیه کنتور حجمی مکانیکی -تهیه کیت محلول کلرسنجی 1398/02/29 1398/03/02
واگذاری امور ایاب و ذهاب 1398/02/29 1398/03/01
احداث خانه 1398/02/29 1398/03/07
واگذاری امور ایاب و ذهاب 1398/02/29 1398/03/01
تهیه مصالح و اجرای پروژه ترمیم کانال نوارهای حفاری سطح شهر وتهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح ش... 1398/02/29 1398/03/07
صفحه 1274 از 106816