مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازي، لكه گيري، درزگيري و روكش آسفالت محور بردس... 1399/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازي و لكه گيري و روكش آسفالت محور بافت-رابر 1399/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازي و روكش آسفالت محور فرعي لاله زار-لاله زار 1399/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازي، لكه گيري، درزگيري و روكش آسفالت كمربندي ر... 1399/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي لكه گيري و درزگيري و روكش آسفالت كرمان محور... 1399/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی امور خدمات عمومی کلینیک سلامت 1399/03/26 1399/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث جاده دسترسی و پیاده رو حد فاصل خوابگاه تا سالن ورزشی دانشگاه حضرت معص... 1399/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات بیمارستان فیض 1399/04/02
پروژه بهسازی ساحل رودخانه 1399/03/26 1399/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی... 1399/03/26 1399/04/01
صفحه 1333 از 124926