مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و تجهیزات غیرپزشکی 1397/12/02 1397/12/11
اجرای عملیات گازرسانی 1397/12/02 1397/12/13
خرید یک دستگاه اتو کلاو پلاسما مرکز اموزشی درمانی 1397/12/02 1397/12/08
خرید دو دستگاه اتو کلاو مرزک آموزشی درمانی 1397/12/02 1397/12/08
فراخوان تعمیر و نگهداری سیستم مخابراتی 1397/12/02 1397/12/04
تهیه طبخ و توزیع غذای شبکه جامع بهداشت 1397/12/02 1397/12/08
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان 1397/12/02 1397/12/03
اجرای عملیات گازرسانی 1397/12/02 1397/12/13
فراخوان تعمیر و بازسازی ساختمان های بهره برداری مجموعه سدها 1397/12/02 1397/12/05
عملیات ساختمانی ۲۷ دستگاه فونداسیون باقیمانده قطعه دوم خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلو ولت 1397/12/02 1397/12/05
صفحه 2 از 102462