مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1395/12/09 1395/12/22
خرید پیاده سازی - آموزش و پشتیبانی سخت افزار ها و نرم افزارهای شبکه ذخیره 1395/12/09 1395/12/14
عملیات اجرایی احداث ساختمان سرچاهی و تجهیز چاه، خط انتقال، شکبه توزیع و احداث یک باب مخزن 1395/12/09 1395/12/15
عملیات اجرایی خطوط انتقال اولویت دوم آبرسانی 1395/12/09 1395/12/14
بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1395/12/09 1395/12/14
خرید یکدستگاه پمپ P-06003 A/B (بدون الکترو موتور و شاسی) 1395/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز 1395/12/09 رجوع به آگهی
امور حمل و نقل 1395/12/09 1395/12/14
احداث و بهره برداری از رستوران و.... 1395/12/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از منافع رستوران 1395/12/09 1395/12/10