مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026883 مناقصه نظارت بر پروژه های تعمیرات اساسی منجر بهpm ساختمانهای حمل یکسره-ساختمانهای اداری ،تعمیرگاه خشکی و دریایی 1401/09/17 1401/09/23
6026881 مناقصه خرید MOTIVE NOZZLE 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026877 مناقصه استفاده از خدمات یک دستگاه لوله مغزی سیار مجهز به E.LINE همراه با ادوات و تجهیزات مورد نیاز 1401/09/17 1401/09/26
6026874 مناقصه خرید ROSEMOUNT DIFF. PRESS. TRANSMITTER 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026872 مناقصه خرید فلومتر الکترو مغناطیسی و التراسونیک برای اجرای برنامه بهره وری 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026868 مناقصه خرید P/F FOXBORO 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026864 مناقصه خرید مولد برق زمینی هواپیما GPU 1401/09/17 1401/09/24
6026862 مناقصه خرید شیر آلات 1401/09/17 1401/10/21
6026861 مناقصه واگذاری احداث زمین بازی کودکان ناحیه 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026860 مناقصه P/F SAAB TANK GAUGING 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026858 مناقصه خرید لوازم برقی 1401/09/17 1401/09/30
6026857 مناقصه واگذاری پروژه احداث تقاطع غیر همسطح پالایشگاه 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026855 مناقصه SQUARE DRIVE HYDRAULIC TORQUE WRENCH 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026854 مناقصه stud bolt & bolt , nut , washer - قلم 83 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026852 مناقصه BOLTTENSIONER 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026848 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی P/F:ELAMGO CO MODEL 7040/0045073 1401/09/17 1401/09/27
6026846 مناقصه تهیه ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته آبگیر 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026841 مناقصه تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1401/09/17 1401/09/23
6026839 مناقصه حفاظت شهرک ها و نواحی صنعتی 1401/09/17 1401/09/20
6026838 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی 1401/09/17 1401/09/19
صفحه 3 از 88413