مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لیست کوتاه خدمات تنظیفات 1397/12/27 1398/01/20
تخریب و بازسازی ابتدایی-تکمیل ساختمان - سرویس بهداشتی 1397/12/27 1398/01/07
تکمیل عملیات ساخت اسکلت فلزی و سفت کاری کتابخانه و تکمیل ساختمان پزشکی قانونی 1397/12/27 1397/12/28
پروژه مجتمع آبرسانی 1397/12/27 1398/01/10
احداث مدرسه 12 کلاسه و مقاوم سازی مدرسه 6 کلاسه .. 1397/12/27 رجوع به آگهی
مراقبت و تولید نهال و نگهداری نهال ها- ایجاد و تجهیز نهالستان 1397/12/27 1398/01/10
پروژه جنگلکاری و توسعه فضای سبز و احداث و تجهیز پارک های جنگلی 1397/12/27 1398/01/10
خرید و اجرای تاسیسات برقی - مکانیکی و ابزار دقیق تلمبه خانه 1397/12/27 1398/01/07
اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1397/12/27 1398/01/07
اجرای عملیات آبخیزداری 1397/12/27 1398/01/07
صفحه 3 از 103513