مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی 1397/10/29 1397/11/04
تامین نیروی انسانی موجود 1397/10/29 رجوع به آگهی
تکمیل ایستگاه پمپاژ 1397/10/29 1397/11/04
واگذاری بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به شهر 1397/10/29 1397/11/04
خرید لوله فولادی 10 گرید B ضخامت 0/219 1397/10/29 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی 1397/10/29 1397/11/10
انتخاب پیمانکار جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/10/29 1397/11/16
اجرای عملیات ree خیابان-پروژه لکه گیری و آسفالت معابر شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
پیمانکاری مراقبت و نگهداری فضای سبز 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری از سامانه تخلفات 1397/10/29 1397/10/30
صفحه 3 از 101097