مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
روکش آسفالت ورودی ـ بهسازی و روکش آسفالت ـ تهیه و اجرای روشنایی نقطه ای در تقاطع های استان 1399/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی 1399/09/09 1399/09/20
بهسازی محور 1399/09/09 رجوع به آگهی
انجام کارهای ساختمانی و روشنایی ایستگاه tbs کابینتی ـ احداث ایستگاه tbs روستا (ساختمانی،برقی) 1399/09/09 رجوع به آگهی
عملیات اجرای شبکه فاضلاب خانگی 1399/09/08 رجوع به آگهی
ـ تکمیل استخر سرپوشیده ـ تکمیل سالن ورزشی 1399/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی احداث حوضچه های خط انتقال 1399/09/09 1399/09/17
واگذاری ارائه خدمات مناسب به مراجعین کارکنان و بازنشستگان- پروژه تجهیز، نوسازی، بهینه سازی و بهره بر... 1399/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات مشروحه (خرید المان پارکی ) ـ نهضت درختکاری ـ احداث و بازپیرایی فضای سبز ـ عملیا... 1399/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امحاء زباله بیمارستان شهدای هفتم تیر دوود 1399/09/09 1399/09/11
صفحه 4 از 132359