مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت اجرای نهر سرپوشیده (CC) در سطح شهرجدید هشتگرد 1399/04/26 1399/05/02
اجرای فنداسیون بازارچه خیابان 1399/04/26 1399/04/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تأمین خدمات خودرودیی 1399/04/31
عملیات اجرایی احداث دایک خاکی انحراف رودخانه 1399/04/26 1399/04/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه حاجی آباد جالق سراوان 1399/04/26 1399/04/30
واگذاری خدمات تخصصی روانشناختی و مددکاری اجتماعی 1399/04/26 1399/05/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه کلوکان سیب و سوران 1399/04/26 1399/04/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پوشش و تکمیل بدنه برج کار سیلوی 40 هزار تنی سوسنگرد 1399/05/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1399/04/26 1399/04/30
تکمیل مدرسه سه کلاسه 1399/04/26 1399/04/30
صفحه 5 از 125331