مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و حمل آسفالت توپکا 1398/07/25 1398/08/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل آسفالت توپکا جهت ناحیه صنعتی سروشبادران 1398/07/25 1398/08/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای لایه توپکا در تعدادی از خیابان های فرعی فاز توسعه... 1398/07/25 1398/08/01
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب زونC به همراه اتصال شبکه و خط انتقال فعلی به مخزن زمینی بتنی 1398/07/25 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی مجتمع شبانه رزی درح سربیشه-فاز1 1398/07/25 1398/08/01
ایاب و ذهاب پرسنل 1398/07/25 1398/08/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1398/07/25 1398/07/30
بهسازی محور 1398/07/25 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی چمن سلطان 1398/07/25 1398/07/29
عملیات بهسازی 1398/07/25 1398/08/01
صفحه 5 از 112361