مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات آبخیزداری 1398/02/04 1398/02/04
فراخوان واگذاری امورات خدماتی پایانه مرزی 1398/02/04 1398/02/07
واگذاری قرائت کنتور، توزیع صورت حساب و وصول مطالبات 1398/02/04 رجوع به آگهی
ادامه عملیات احداث سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/17
اجرای عملیات حدود 1.5 کیلومتر خط تغذیه به قطر 4 الی 30 اینچ عمدتا 24 اینچ 1398/02/04 1398/02/18
تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین گازی avon 1398/02/04 1398/02/17
فراخوان امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی تعداد 16 نفر 1398/02/04 1398/02/19
تکمیل پیست دوچرخه سواری 1398/02/04 1398/02/04
امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1398/02/04 1398/02/09
خرید مجموعاً تعداد ۲۷۰, ۱۸( SET ) دستگاه کنتور دیافراگمی(عادی) گاز خانگی/ تجاری 1398/02/04 1398/02/04
صفحه 5 از 104362