مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت 12 واحد مسکونی در 6 طبقه ـ مساحت عرصه 303.53 مترمربع ـ زیربنای کل 1272.5 مترمربع 1398/07/13 رجوع به آگهی
عمق دهی مسیر خط لوله "6 در محل تقاطع با رودخانه با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی ( HDD ) 1398/07/13 رجوع به آگهی
Third Party Community Scoping in North East Syria 1398/07/13 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 20/63کیلوولت GIS ششم سنندج و اتصالات مربوطه به روش تأمین مالی توسط پی... 1398/07/13 1398/07/15
Supply ORIFICE METER RUN 1398/07/13 رجوع به آگهی
purchase of Electrical, geophysical, control and measuring equipment, communications and constructio... 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی تقاطع محمد کندی واقع در محور اصلی ماکو - بازرگان 1398/07/13 1398/07/18
شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث کارخانجات پردازش و بازیافت پسماند سایت شهر 1398/07/13 1398/07/17
PROVISION OF VARIOUS TRAINING PROGRAMMES 1398/07/13 رجوع به آگهی
provision of services for the compressor stations 1398/07/13 رجوع به آگهی
صفحه 538 از 112180