مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 120 دستگاه میز مدیریت با فایل 1398/07/17 1398/07/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید1200 ست میز وصندلی ابتدائی دوره اول 1398/07/17 1398/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تامین نیروی حفاظتی و وسیله نقلیه 1398/07/17 1398/07/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 1500 ست میز و صندلی متوسطه دوره اول 1398/07/17 1398/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب سرمایه گذار تامین مالی جهت تکمیل طرح ساختمان سد 1398/07/17 1398/08/01
تهیه و نصب یکدستگاه ترانس 1600 کیلوولت آمپر و کابل کشی به طول 1500 متر مجتمع کارگاهی 1398/07/17 1398/07/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان 1398/07/17 1398/07/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مالچ پاشی توام با نهالکاری 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 1398/07/17 1398/07/21
پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان 1398/07/17 1398/07/28
صفحه 542 از 112486