مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و تکمیل ساختمان برق 1398/03/13 1398/03/22
شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان تیر سیمانی گرد (پیش تنیده) 1398/03/13 رجوع به آگهی
خرید انواع پست پد مانتد و RMU 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمان های خود 1398/03/13 رجوع به آگهی
مرمت جداول ودال های معبر سواره رو بخشی از منطقه و احداث پل سواره رو کانال و طرح جمع آوری و دفع اب ه... 1398/03/13 رجوع به آگهی
خرید کلید (سکسیونر) قابل قطع زیربار گازی به همراه تجهیزات مربوطه 1398/03/13 رجوع به آگهی
خرید ARCA GLOBE VALVE و LINE PIPE و MAMNRANE ELEMENTS و ... 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری احداث دور برگردان غیر همسطح در بزرگراه 1398/03/13 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی و جذب پیمانکار جهت احداث و اجرای پارکینگ طبقاتی عمومی 1398/03/13 رجوع به آگهی
خرید فلومتر التراسونیک 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 542 از 106866