مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1399/04/15 1399/04/18
نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ایستگاهها 1399/04/15 1399/04/21
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخ... 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه جدولگذاری معابر 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه بهسازی هدایت آب های سطحی و موزاییک فرش حاشیه محور اصلی 45 متری شهر 1399/04/15 رجوع به آگهی
بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری 1399/04/15 1399/04/18
واگذاری انجام امور خدمات فضای سبز 1399/04/15 رجوع به آگهی
بازگشایی راه روستایی 1399/04/15 رجوع به آگهی
اجرای تک لبه و کانیوا با مصالح - اجرای کانیوا ایستا با مصالح - اجرای جدول گذاری با مصالح دهانه 50 و... 1399/04/15 رجوع به آگهی
بازگشایی راه روستایی 1399/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 671 از 125291