مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای بیس و آسفالت راهها 1388/05/25 1388/06/09
تهیه نصب و آموزش تجهیزات IT ( شبکه تجمیع) 1388/05/25 1388/06/14
واگذاری تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1388/05/24 1388/06/09
واگذاری پروژه احداث ساختمان خوابگاه ورزشی 1388/05/25 1388/06/09
واگذاری عملیات تکمیل پروژه نماسازی کامپوزیت آلومینیومی 1388/05/25 1388/06/09
واگذاری اجرای امور رفع سد معبر 1388/05/25 1388/06/09
واگذاری اجرای بیس و آسفالت راهها 1388/05/25 1388/06/09
واگذاری عملیات ساختمانی و تاسیسات عمومی 1388/05/24 1388/06/09
واگذاری انجام عملیات مربوط به امور پشتیبانی و خدماتی ساختمان 1388/05/25 1388/06/02
اجرای آسفالت 1388/05/24 1388/06/09