مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply of Joint Box-Traction Motor 1397/12/07 1397/12/24
تامین نیروی انسانی به منظور مشارکت در فعالیت های ساخت و مونتاژ واگن های مترو 1397/12/06 رجوع به آگهی
Procurement of Railway material required 1397/12/04 1397/12/18
فروش و تحویل ۵۰ ست مجموعه اتوماتیک قلاب SA۳ جهت واگنهای حمل مواد 1397/12/01 رجوع به آگهی
Procurement /Manufacturing of 800 high capacity wagons & 20 Bogie brake vans 1397/11/24 1398/01/08
Procurement /Manufacturing of 230 New design High speed Passenger Carriages. 1397/11/24 1397/12/16
Supply of 800 High Capacity Wagons and 20 Brake Vans 1397/11/17 1398/01/08
Supply of 230 new Design High speed Passenger Coaches 1397/11/17 1398/01/08
Supply of Covered Wagons , Container Wagons , High Sided Open Wagons , Bogie Brake Vans 1397/11/17 1398/01/03
SAUPPLY oF 230 New Design High Speed Passenger Coaches 1397/10/26 1397/12/16
صفحه 3 از 41