مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر 1398/10/28 1398/11/06
انجام بهسازی و آسفالت بلوار 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری آسفالت معابر سطح شهر شامل تهیه، حمل و پخش آسفالت 1398/10/28 1398/11/08
واگذاری خرید، حمل، پخش، پخت و تراش آسفالت معابر سطح شهر بصورت دستی و مکانیکی 1398/10/28 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت معابر شهری 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید قیر 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات روکش، تراش و ترمیم آسفالت سطح منطقه یک 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهر و احداث بوستان شهری 1398/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای اساس و آسفالت بیندر خیابان های فرعی اراضی پل شهرک... 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستائی 1398/10/28 1398/11/02
صفحه 2 از 6148