مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر 1398/11/05 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه روکش آسفالت محور سلماس - طسوج 1398/11/05 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر 1398/11/05 1398/11/08
واگذاری اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر 1398/11/05 1398/11/05
واگذاری اجرای پروژه آسفالت تعدادی از معابر شهر 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر 1398/11/05 رجوع به آگهی
ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر 1398/11/05 رجوع به آگهی
بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی (چیپسیل) در محورهای روستایی 1398/11/02 1398/11/03
بهسازی و روکش آسفالت حفاظتی (چیپسیل) در محورهای حوزه 1398/11/02 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور جوپار – کرمان 1398/11/05 1398/11/10
صفحه 3 از 6168